Wywiadówka 12 stycznia 2023 r.

Informujemy, że 12 stycznia 2023 r. o godzinie 17:00 odbędą się spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego (wywiadówka). Dla rodziców uczniów klas pierwszych spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej.

Przydział sal na spotkanie oraz dokładniejsze informacje będą wywieszone przed wywiadówką w szkole.