Wydawanie świadectw dojrzałości

Rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się dnia 7 lipca 2023 r. w sali 22, w godzinach 8:15-14:30.