Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie powstało w grudniu 2010 roku.

Najważniejszymi celami statutowymi są:

  • skupianie wychowanków szkoły dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskich pomiędzy absolwentami, nauczycielami, uczniami i przyjaciółmi szkoły,
  • kształtowanie tradycji w środowisku wychowanków,
  • wspieranie działań profilaktycznych, opiekuńczych oraz dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
  • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły,
  • promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jej uczniów, absolwentów i przyjaciół.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
Adres: ul. Grunwaldzka 11, 37-100 Łańcut
KRS: 0000374852
Nr konta: 52917700082001000980360001