Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/23

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/23 składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł od ucznia, a w przypadku ucznia klasy IV (maturalnej) składka to 35 zł. Kolejne dziecko nie płaci.

Konto

w Banku Spółdzielczym w Łańcucie
nr 25 9177 0008 2001 0009 8036 0002
tytułem: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa
nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie
Adres odbiorcy:37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 11

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca: Magdalena Lewicka (3e),
Zastępcy przewodniczącej: Marek Gomółka (3d), Izabela Nosek (1c),
Sekretarz: Alicja Bednarska (3c)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Tomasz Wyczarski (3b)
Członek: Barbrara Szlęk (1s)

Rok szkolny 2021/22

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:
1) 50 zł – od ucznia klasy I lub II;
2) 30 zł – od ucznia klasy maturalnej;
Jeżeli do Szkoły uczęszcza rodzeństwo, to wtedy rodzice uiszczają składkę tylko za jedno, najmłodsze dziecko.
Wpłaty przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Łańcucie 25 9177 0008 2001 0009 8036 0002
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZS Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
Adres odbiorcy: 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 11
Tytułem: darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Wpłaty będą też możliwe osobiście na listę, w terminie wywiadówek, do przedstawiciela Rady Rodziców w poszczególnych klasach, jeżeli będą one organizowane w szkole.
II. Jeśli wysokość wpłat, na ww. konto, w stosunku do liczby uczniów w klasie będzie wynosiła co najmniej 50% wpłat, to Rada Rodziców wypłaci w terminie do połowy kwietnia bieżącego roku szkolnego na potrzeby klasowe kwotę:
– 100 zł dla klasy, która przekroczy ustalony limit 50% wpłat oraz dodatkowo
– 100 zł dla trzech klas, które osiągną najwyższą procentową wielkość wpłat.