Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2023/24 (formuła 2023):

Więcej informacji o egzaminie maturalnym znajduje się na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej