Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego (formuła 2023):