Instrukcja (pierwszego) logowania do dziennika UONET+

Instrukcja logowania do dziennika UONET+, dla uczniów i rodziców, znajduje się w załączniku.

Adres strony dziennika dla naszej szkoły: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatlancucki – link znajduje się też w górnej części tej witryny.

Aby rodzic mógł się zarejestrować/zalogować do dziennika, musi być w nim zapisane konto e-mail używane przez rodzica. Konto (adres e-mail) ucznia i rodzica w dzienniku, wpisywane jest w czasie rekrutacji, a w przypadku późniejszej zmiany lub konieczności uzupełnienia adres e-mail rodzica wpisuje wychowawca, zatem w sytuacji informacji o niezarejestrowanym koncie lub konieczności jego zmiany należy skontaktować się z wychowawcą ucznia.