Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia od Starosty Powiatu Łańcuckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu, bo im więcej naród jest oświecony, tym wyżej ceni tych, którzy mu światło przynoszą.

Eliza Orzeszkowa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymaliśmy podziękowania i życzenia od Starostwa Powiatowego.