Spotkanie z władzami Saarland z Niemczech

Dnia 6 listopada pani dyrektor Dorota Grzesik i pani Beata Kucaj, nauczycielka niemieckiego, uczestniczyły w spotkaniu zorganizowanym z okazji wizyty w naszym województwie władz z partnerskiego Saarland (Kraju Saary) w Niemczech.

Niemiecka delegacja, w skład której wchodziła m.in. minister edukacji, pani Christine Streichert-Clivot, pan Hans Bollinger, przyjaciel Polski, inicjator wielu partnerstw szkolnych i samorządowych oraz pan Theophil Gallo, starosta powiatu Saarpfalz współpracującego z powiatem łańcuckim, spotkała się z nauczycielami województwa podkarpackiego prowadzącymi wymianę uczniowską ze szkołami Kraju Saary.

Podczas spotkania podkreślono wagę międzynarodowych uczniowskich projektów, ich znaczenie edukacyjne i wychowawcze, a także podzielono się swoimi doświadczeniami. O tym, czy rzeczywiście warto brać w takich przedsięwzięciach udział, będzie mogła się przekonać grupa uczniów z naszej szkoły, która w najbliższych dniach wyjeżdża do Niemiec na tygodniowy projekt realizowany ze szkołami partnerskimi: Gemeinschaftsschule Mandelbachtal w Niemczech i Liceum Nr 2 w Drohobyczu w Ukrainie.

Tekst i zdjęcie pochodzi z konta Facebook szkoły