Wyniki matury 2024

Wydawanie świadectw maturalnych, aneksów, zaświadczeń i informacji o wynikach matury nastąpi w dniu 9 lipca 2024 r. od godziny 8:15 w szkole.