Spotkanie z rodzicami (wywiadówka) 29 marca 2023

Informujemy że 29 marca 2023 roku w naszej szkole odbędzie się spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów II Liceum Ogólnokształcącego.

Rodziców zapraszamy na godzinę 16:30. Dla rodziców uczniów klas drugich wywiadówka rozpocznie się od spotkania – prezentacji na sali gimnastycznej. Rodziców uczniów klas pierwszych, trzecich i czwartych o wymienionej godzinie zapraszamy na spotkania z wychowawcami według przydziału sal, który będzie wywieszony w szkole w dniu wywiadówki.