Pierwszy dzwonek

W poniedziałek 4 września 2023 r. uczniowie II LO rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny. Przez kolejnych 10 miesięcy 824 młodych ludzi będzie zdobywać wiedzę i umiejętności pod okiem nauczycieli, katechetów, wychowawców. Fachową pomocą będą im służyć pedagodzy i psycholog. W razie potrzeby także higienistka środowiska szkolnego i stomatolog.

Pierwszego dnia szczególnie serdecznie byli witani pierwszoklasiści, którzy z uśmiechem na ustach, nadzieją w sercu, ale i nutką niepewności przekroczyli szkolny próg. W sali gimnastycznej 266 najmłodszych licealistów poznało swoich kolegów i swoich wychowawców.

– Dziś pierwszy dzień w nowej szkole – mówiła do nich dyrektor szkoły Dorota Grzesik. –  Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, żeby się rozwijać. Przyzwyczailiśmy się do tego, że na edukację patrzymy przeważnie jako na obowiązek, ale pamiętajcie, że jest ona także Waszym prawem. Nie zawsze uczniowie mogli z tego prawa korzystać. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła druga wojna światowa, przekreśliła wiele wspaniałych planów i uniemożliwiła pójście do szkoły. Tym bardziej cieszcie się z tego, że możecie tu dzisiaj być. ­

W tym dniu nie mogło zabraknąć życzeń: radości z odkrywania świata i reguł nim rządzących, radości ze zdobywania wiedzy o człowieku, a więc o nas samych, wreszcie wartościowych relacji i wielu przyjaciół.

– Życzę Wam, byście zdobyli jak najwięcej wiedzy i umiejętności, które będą Wam potrzebne w dorosłym życiu. Pamiętajcie, że uczycie się nie dla szkoły, nie dla rodziców, ale przede wszystkim dla siebie. To będzie budowanie Waszej przyszłości, a przyjaźnie, które się tutaj zawiążą, mają szansę przetrwać wiele następnych lat – mówiła Dorota Grzesik.

Dyrektor szkoły podkreślała, że przed nami ciekawy rok, pełen ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich będzie beatyfikacja Rodziny Ulmów z Markowej – ludzi którzy przykazanie miłości bliźniego zrealizowali w sposób heroiczny. Kolejne istotne wydarzenie to 250 rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej. Dwa i pół wieku temu, przez powołanie instytucji państwowej odpowiedzialnej za edukację podkreślono, że edukacja jest wartością. Zauważono, że kształcenie to wartość, która ma znaczenie nie tylko dla pojedynczego człowieka, ale i dla funkcjonowania państwa.

Zanim uczniowie II LO zapełnili szkolne korytarze i sale lekcyjne, swoje kroki skierowali do łańcuckiej fary, gdzie pośród rówieśników dziękowali za wakacyjny wypoczynek, za wszystko co dobrego w tym czasie ich spotkało. Wielu skorzystało też z okazji, by to, co się nie udało – jak radził w kazaniu ks. Krzysztof Jasiński – zostawić w konfesjonale. Ale najważniejszą treścią tego spotkania była przede wszystkim modlitwa w intencji dobrego roku szkolnego, prośba o błogosławieństwo na najbliższe miesiące pracy i nauki. W mszy św. uczestniczyli uczniowie łańcuckich szkół średnich. Towarzyszyli im nauczyciele, katecheci, dyrektorzy szkół, a także absolwenci, którzy będąc na studiach mają jeszcze wakacje, ale wciąż czują się częścią szkolnej wspólnoty. Przyszli, by w niepewnym świecie, powierzyć nadchodzący czas Temu, który może wszystko, z ufnością, że łącząc pracę z modlitwą możemy się rozwijać dla dobra własnego i naszego środowiska.

Katecheta w homilii zachęcał też do bycia wdzięcznym za wszystko, co otrzymujemy. Podkreślał, że człowiek, który uświadamia sobie, jak wiele otrzymuje od innych, po prostu jest szczęśliwszy, bo dostrzega dobro. – Jeśli ktoś mnie zauważył, w czymś mi pomógł, poświęcił mi swój czas to znaczy, że jestem dla niego ważny – mówił. To jest również zachęta do wzajemności.

Życzmy sobie, byśmy każdego dnia nowego roku szkolnego, ucząc się i pracując, umieli dostrzegać dobro wokół nas i dobrem się dzielić.

Bernadetta Kochman