Kapsuła czasu wmurowana

Jako że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, zatem słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom…

W piątek 29 września 2023 r. w Łańcucie nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego upamiętniającego budowę hali sportowej oraz budynku dydaktycznego na potrzeby powiatowych szkół. Budowane obiekty będą służyć młodzieży dwóch sąsiadujących ze sobą jednostek oświatowych – Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ulicy Grunwaldzkiej i Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Farnej.

Akt erekcyjny podpisali przedstawiciele: parlamentu, samorządu powiatu łańcuckiego jako inwestora, przedstawiciele projektanta, wykonawcy i nadzoru, parafii i zgromadzenia zakonnego, dyrektorzy szkół a także przedstawiciele nauczycieli, pracowników, emerytów, uczniów, słuchaczy i absolwentów. Wśród nich: Ryszard Kurpyta i Janusz Naróg (reprezentujący generalnego wykonawcę firmę AJ PROFIBUD), Rafał Janowski (RID-kon, adaptacja projektu i projekty wykonawcze), Krzysztof Owsiak (inspektor nadzoru inwestorskiego), Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Barbara Pilawa-Kraus Wicestarosta Łańcucki, Dorota Grzesik Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1, Jacek Król Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3, S. Damaris (w imieniu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, niegdyś założyciela szkół) oraz ks. Grzegorz Garbacz proboszcz parafii farnej w Łańcucie.

W okolicznościowej tubie, oprócz aktu erekcyjnego, zostały zamknięte zdjęcia terenu, na którym prowadzona jest inwestycja, z podpisami dyrekcji, nauczycieli i pracowników obu zespołów szkół oraz odbitymi pieczęciami będącymi aktualnie w użyciu. Dla pokazania potomnym czasu, w którym żyjemy, do kapsuły zostały włożone będące w obiegu monety, pamiątkowy medal wybity z okazji 25-lecia Powiatu Łańcuckiego i materiały z beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Hala sportowa i budynek dydaktyczny powstają w bardzo trudnym, wymagającym terenie, pomiędzy istniejącymi budynkami. Mimo prac geologicznych i archeologicznych prace budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego była jednym z punktów programu tegorocznych obchodów Dni Powiatu i okazją do podziękowania wszystkim, dzięki którym te obiekty są wznoszone.

fot. Bernadetta Kochman