II LO w NPRC 2.0

II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie zostało zakwalifikowane do grupy placówek, które otrzymują wsparcie finansowe dla bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Warunkiem przyznania dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była pozytywna ocena złożonego wniosku, zawierającego zaplanowane przez szkołę działania, zgodnie z wymaganiami programu.

Na ogólną kwotę 15 000 zł dofinansowania dla naszej szkoły składa się 12 000 zł dotacji oraz 3 000 zł wkładu własnego organu prowadzącego szkołę – Powiatu Łańcuckiego.

Otrzymane w bieżącym roku środki finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przeznaczone są na: zakup nowości wydawniczych do biblioteki, zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla nauczyciela bibliotekarza oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

W poprzedniej edycji programu w roku 2017 biblioteka II LO wzbogaciła swoje zbiory o ponad 700 książek. W edycji bieżącej kupowane są nowości wydawnicze, beletrystyka dla młodzieży, lektury do języka polskiego wg nowej podstawy programowej dla czteroletniego liceum, literatura psychologiczna, książki dotyczące podejmowania decyzji i budowania relacji.

Loga Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0