Informacja higienistki szkolnej

Proszę o zwrot kart bilansowych uczniów klas IV oraz klas I, którzy mieli wykonane testy do bilansu zdrowia.

Karty proszę zwracać do gabinetu medycznego.