Informacja higienistki szkolnej

Uczniowie klas I i IV są proszeni o zwrot kart bilansowych do gabinetu medycznego w szkole.

Karty zdrowia uczniów klas IV po zakończeniu nauki w szkole zostaną przekazane do lekarzy rodzinnych.