Informacja o wynikach testu próby fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych

Informujemy że kandydaci do klasy sportowej oraz kandydaci do klasy językowej mogą dowiedzieć się o wynikach, odpowiednio testu próby fizycznej i sprawdzianu kompetencji językowych, (od poniedziałku 10 czerwca 2024 r.) w sekretariacie naszej szkoły, nr telefonu 512 693 227.